Wybór komornika sądowego | Akty prawne związane z egzekucją prowadzoną przez komorników sądowych | | Komornicze kancelarie | Giełda długów
 

Komornik Gniezno | Kancelaria Komornicza w Gnieźnie | Licytacje

komornik - komornik sądowy
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym , powoływanym na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości. Komornik działa przy sądzie rejonowym, przy którym został ustanowiony choć zgodnie z aktualną Ustawą o Komornikach Sądowych i Egzekucji za wyjątkiem spraw o egzekucji z nieruchomości może on przyjmować również sprawy spoza rejonu działania tego sądu. Wybór komornika należy dziś do wierzyciela. Komornik co do zasady zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć sądowych o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik może wykonywać również inne czynności zlecone mu na podstawie odrębnych przepisów.Do czynności takich, wykonywanych przez komornika należą: przeprowadzenie spisu inwentarza i sporządzenie na zarządzenie sądu lub prokuratora protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.
Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Komornik Sądowy w Gnieźnie
Licytacje komornicze w Polsce: Komornik Gniezno


Informacji o licytacjach dostarcza Dziennik E-komornik

Licytacja Ruchomości miejsce Piła, data licytacji 07.11.2017 , kategoria Sprzęt RTV AGD

Licytacja Ruchomości miejsce Niechlów, data licytacji 11-10-2017 , kategoria Samochody osobowe

Licytacja Nieruchomości miejsce Głogów, data licytacji 18-10-2017 , kategoria Mieszkania

Licytacja Nieruchomości miejsce Głogów, data licytacji 18-10-2017 , kategoria Mieszkania

Licytacja Ruchomości miejsce Koszalin, data licytacji 12-10-2017 , kategoria Samochody osobowe